Sudety západních Čech ve vzpomínkách pamětníků i v současnosti
Sudetenland von Westböhmen in Erinnerung an Zeugen noch heute

Obrazy historie regionu
Bilder der regionalen Geschichte

Poznávejte s žáky interaktivní formou na základě jejich vlastního bádání, dialogu s prarodiči a pamětníky z Vaší obce.

Více na www >>

Erkennen Entdecken Sie mit den Schülern die regionalen Geschichte mittels auf interaktiver Weise, Form, auf Grundlage...

Weitere web >>

Živé paměti Sudet
Lebendes Gedächtnis der Sudeten

Životní příběhy a vzpomínky na život v Sudetech v obdobích mezi světovými válkami i v letech následujících.

Více na www >>

Lebensgeschichten und Erinnerungen an d as Leben im Sudetenland in der Zeit zwischen den Weltkriegen Eltrigen...

Weitere web >>

Příběhy Sudet
Geschichten aus dem Sudetenland

Pokračováním našich výprav po stopách nedávné historie pohraničních oblastí západních Čech. Příběhy lidí...

Více na www >>

Eine Fortsetzung unserer Expeditionen und Spurensuche in der Geschichte der Grenzgebiete Westböhmens.

Weitere web >>

Znovuobjevené poklady Sudet
Wiederentdeckte Schätze im Sudetenland

Příběhy deseti míst, kulturních památek a tradic, které se po roce 1989 podařilo obnovit...

Více na www >>

Zehn Orte, Denkmäler und Traditionen, die nach 1989 erneurterneuert oder weiderentdectwiederentdeckt...

Weitere web >>